De USP gezelligheid

Door David

Gisteravond, na afloop van de simultaan tegen Ton, was er een afscheidsmomentje met Jan. Dat was even slikken. Jan gaat andere schaakavonturen aan, vooral met het opleiden en begeleiden van jeugd bij het leren schaken. Uit handen van Peter kreeg hij van de club een portabel demonstratiebord om dat nobele streven te ondersteunen, maar vooral als dank voor zijn inzet al die jaren voor de club. Peter noemde daarbij ook met name het Zomerschaken dat Jan heeft opgezet en waarvan andere clubs ook met enige jaloezie zeggen dat ze horen ‘dat het er vooral zo gezellig is’. De USP van onze club, noemde Peter dat. Dat het zo kenmerkend is voor het Zomerschaken is ongetwijfeld ook te danken aan de persoon van Jan, ongeveer de ‘USP gezelligheid’ in levende lijve. Juist daarom gaan we hem missen. Maar onze paden kruisen vast nog wel komende jaren!

Echt gezellig was ook de simultaan. Ton nam het op tegen 16 clubleden die het hem bepaald niet makkelijk maakten. Let op de foto’s trouwens niet op de versieringen: dat was niet voor Ton of Jan, maar al aangebracht voor een bruiloft op dinsdag in D’n Beer 🙂 . 

Vooraf had Ton druk proberen weg te nemen door een 10% score te voorspellen. Maar toen het een 47% score bleek te zijn geworden aan het eind van de avond, was hij toch niet zo tevreden als je zou verwachten: in de laatste partij – tegen Raymond meen ik – had hij remise voor het grijpen meende hij. Maar wij waren toch wel onder de indrukken vanwege de souplesse waarmee hij op veel borden de weg in complexe stellingen vond. 7,5 – 8,5 werd het, met deze uitslagen:

Ton-  Dick  0 – 1
Ton-  Guy 1 – 0
Ton-  Leon ½ – ½
Ton-  Olaf 0 – 1
Ton-  David ½ – ½
Ton-  Ralf 0 – 1
Ton-  Nico 0 – 1
Ton-  Roel 1 – 0
Ton-  Peter 1 – 0
Ton-  Gert-Jan 0 – 1
Ton-  Raymond 0 – 1
Ton-  Hans ½ – ½
Ton-  Paul 1 – 0
Ton-  Andreas 1 – 0
Ton-  Luigi 0 – 1
Ton-  Richard 1 – 0

 

Onder zowel de winnaars, remisespelers als verliezers werd een Schaak.nl Magazine verloot die de KNSB beschikbaar heeft gesteld. Dat was een initiatief van Roel om dit mooie schaakblad, de opvolger van het vorige bondsblad, Schakend Nederland, te promoten. Roel had van Koos Stolk van de KNSB begrepen dat het aantal abonnees veel lager was dan gehoopt, en had toegezegd in binnen onze club onder de aandacht te brengen. “Het blad is prachtig en leerzaam, en kost voor KNSB-leden jaarlijks maar € 10 voor 4 nummers!” aldus de wervende speech van Roel. Hierbij dan ook maar meteen de link naar de website van de uitgever Arko Sports Media: abonnement € 10 voor leden

Dat klinkt als … een klok!

Door David

“Gezelligheid kent geen tijd” bleek gisteravond (vrijdag) bij de NBSB-jaarvergadering dubbel waar: vanwege de gezelligheid door de hoge opkomst vanuit het merendeel van de Brabantse clubs en de mooie verhalen die in de vergadering en aan de bar verteld werden. Maar ook waar vanwege de oefening voor Peter en mij in geduld en het braaf stilzitten die de alsmaar uitdijende vergadertijd van ons vroeg. Pas om 23:00 uur klonk het bevrijdende “dan sluiten we nu de vergadering”: enig timemanagement was wel fijn geweest…

Maar het leverde ook veel op. Allereerst: de klok! Traditioneel wordt aan de winnaars van vorige seizoen in deze NBSB-vergadering een nieuwe schaakklok uitgereikt, en tot die winnaars behoren dit keer ook wij met het succesvolle resultaat van ons tweede team. Peter nam die namens team De Kentering 2 in ontvangst: ook wel eens leuk voor de man die in onze vergadering altijd de rol van het overhandigen heeft aan de blije winnaars in onze competities.

En de bijeenkomst leverde ook inhoudelijk interessante uitkomsten op. Bijvoorbeeld: financieel staat de bond er goed voor, en verhoging van de NBSB-contributie is niet nodig. Sterker nog, er is een flink budget voor een klinkend jubileum vanwege het 100 jaar bestaan van de NBSB in 2027, en er is ruimte voor initiatieven om de schaaksport in Brabant te stimuleren. Mede door inbreng van Peter en mij, komt er een werkgroep die het ondersteunen van clubs bij ledenwerving en -behoud vorm gaat geven, bijvoorbeeld met trainingen voor leden. Dat is niet ‘morgen’ gerealiseerd, maar het begin is gemaakt.

Een ander nuttig plan: de NBSB-zaterdag- en avondcompetitie in 2024-2025 een maand later laten beginnen en eindigen. Dat voorkomt dat we, zoals nu, last minute nog steeds geen definitieve indeling hebben (maandag 18 september moet het afgerond zijn), geeft daarmee clubs meer ruimte om het goed te regelen en communiceren intern, en last but not least, heeft als voordeel dat we pas in april in plaats van maart stoppen. Dat is eigenlijk alleen maar fijn! Dat we pas zo laat in september een indeling hebben komt door het gegeven dat clubs op het laatste moment nog met nieuwe teams komen, vaak door de aanwas van nieuwe leden eind van de zomer. De NBSB wil daar ruimte voor houden en dus de inschrijving van teams niet vervroegen.

Ook jullie moeten dus nog even tot maandag wachten op de definitieve data en indeling van de NBSB-zaterdag- en avondcompetitiewedstrijden. Komt goed, zoals altijd!

Partij-analyse Bart van den Berg – David Bruggeman

Door David

Het leuke van nieuwe leden bij de club is dat ik ook kennismaak met weer andere schaakstijlen. Maandag speelde ik tegen Bart, en die trekt blijkbaar graag met wit zo snel mogelijk ten aanval langs alle lijnen die naar de koningsstelling leiden. Dat leverde al eerder bij het Zomerschaken, ook tegen mij, veel punten op. Dat daarbij de eigen ontwikkeling wat achterblijft, zal vast in sommige partijen hem ook wel eens een punt kosten, maar dan moet zwart het wel heel precies spelen. En dat vond ik bepaald niet makkelijk. Op zet 6 speelde ik al zo’n merkwaardig zwakke zet dat Bart’s vroegtijdige aanval met h4 opeens vol rendeerde en een gevaarlijke aanval opleverde.
Leerzaam voor mij was om eens goed proberen uit te zoeken hoe je zo’n “all-in” aanval overleeft en gebruik kunt maken van de zwaktes van die aanpak, dus met name het gebrek aan ontwikkeling bij wit van sommige stukken. Het lukte maar half – letterlijk, namelijk remise – en de partij bevatte een aantal boeiende wendingen.

Finale Zomerschaaktoernooi

Door David Bruggeman

Bart van den Berg, op de foto rechts tegen Ton Snoeren, won afgelopen maandag 21 augustus de finale van het zomerschaaktoernooi. Bart is een nieuwe inwoner van Rosmalen en tevens nieuw lid van De Kentering. Hij speelt ook bij SG KiNG in Tilburg.
De zes koplopers van de voorgaande vier zomeravonden streden in vijf onderlinge partijen om de prijzen. Ze waren aan elkaar gewaagd en pas in de laatste ronde viel de beslissing.

Eindstand
Bart van de Berg (Rosmalen)     3,5
Joost Duquesnoy (Waalwijk)      3,5
Ton Snoeren (Rosmalen)           2,5
Hans Sinnige (Waalwijk)            2,5
Dave Wildschut (Rosmalen)        2,0
Henk van der Wijst (Oss)            1,0

Het Zomerschaken was weer een erg gezellig schaakfeestje. Dat zie je ook aan de toename van het aantal deelnemers. Dat groeit jaarlijks, dit keer 65 schakers van alle leeftijden en speelsterktes. Sommige namen één avond deel, anderen alle avonden, en dat kan allemaal omdat het schaakplezier centraal staat. Dat toont ook de sfeer van onze club: het draait om het plezier en de gezelligheid. Het weer werkte ook nog eens meer de laatste twee maandagavonden: Het was lekker zonnig, zodat het erg gezellig en aangenaam schaken was op het terras van Biercafé D’n Beer.

Op de laatste avond van het Zomerschaken vond ook een open snelschaaktoernooi voor alle andere schaakliefhebbers. Dat snelschaaktoernooi was ook goed bezocht met 30 spelers. Zij speelden elk zes partijen met een korte bedenktijd van 5 minuten per persoon en 3 seconden extra per zet.

Winnaar werd Johan Wuijts, die alle zes partijen wist te winnen!
Ratingprijzen (prijzen in twee groepen van minder sterke spelers) waren er voor
Xiheng Zhang (ratingprijs categorie 0 – 1300)
Bram Sekreve (ratingprijs categorie 1300 – 1600)

Seizoensarbeid voor senioren

Door David Bruggeman

Impressie Druiventrostoernooi 2023 met, meen ik, midden in beeld wat naar achteren Tom Fürstenberg in zijn karakteristieke pose

Waar sommige jongeren in de zomer gaan druivenplukken in Zuid-Frankrijk, verricht traditiegetrouw een groepje clubgenoten van De Kentering dit soort plezierige ‘seizoensarbeid’ in de zomer in Berkel-Enschot bij het Druiventros-toernooi. Het is een 50+-seniorentoernooi met een A-poule, rating 1600 – 2120 en een B-poule met spelers tot 1600. In beide poules namen spelers van De Kentering deel, Ton Snoeren en Tom Fürstenberg in de A-poule en Pieter Roos, Paul Willemen en Jan Arts in de B-poule. De deelnemers speelden 6 rapidpartijen met een bedenktijd van 15 minuten per persoon.

Het Druivenplukken ging meer dan voorspoedig voor Ton Snoeren. In zijn A-groep verloor hij weliswaar van de uiteindelijke winnaar, Jean-Paul Fransen uit Helmond, maar na een +-remise en 4x winst werd hij gedeeld tweede met 4,5 punten, samen met Wilbert Schreurs, trouwe deelnemer aan het Zomerschaken, Pascal Graafmans uit Goirle. Tom Fürstenberg werd met 2,5 punt 20e in deze sterke poule, ook iets beter dan op basis van zijn rating zou mogen worden verwacht.

In de B-groep was ook Jan Arts lekker op dreef en greep met 4 uit 6 net naast de prijzen en ook Paul, 3,5 punten, en Pieter, 3 punten, presteerden verdienstelijk. De druivenplukkers van De Kentering hebben hun glas zomerwijn verdiend en zijn vast komend jaar weer graag geziene seizoenarbeiders daar in Berkel-Enschot.