Reglement


Geen geslaagde clubavond … … zonder reglement!

Reglement voor de interne schaakcompetitie:

Poule-indeling
Wedstrijdindeling
Puntentelling
Aanvang, afmelden en spelen van de partijen
Clubkampioenschap

Poule-indeling

1.       De interne competitie bestaat uit 4 perioden van 9 partijen

2.     Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels voor het schaakspel, de meest recente editie, tenzij in dit reglement anders wordt vermeld.

3.      De spelers spelen in één poule.

4.    Na iedere ronde stelt de wedstrijdleider de ranglijst op. De rangschikking vindt plaats aan de hand van het aantal behaalde punten zoals die worden berekend via het Keizersysteem. Het aantal behaalde punten wordt gebruikt om de indeling van de volgende ronde te maken.

5.       Periodetitels.

5.1.     Binnen elke periode van 9 ronden wordt afzonderlijke periodetitels toegekend. Aan de titel is een kleine attentie verbonden.

5.2.    Op basis van rating worden de spelers bij aanvang van de periode ingedeeld in 3 ratinggroepen (onder 1550, 1550 tot 1650 en boven 1650). Aan het einde van elke periode wordt bepaald welke speler binnen zijn/haar ratinggroep het hoogst aantal punten heeft behaald. Deze speler behaalt daarmee de periodetitel. Nieuwe clubleden kunnen op elk moment in de competitie instromen en starten met een rating die gelijk staat aan de eigen KNSB-rating. Als een speler nog geen rating bij de KNSB heeft start hij of zij met een rating van 1400 (dus ingedeeld in de ratinggroep ‘onder 1550’).

5.3.     Als meerdere spelers gelijk bovenaan eindigen krijgen allen de periodetitel. Spelers kunnen per seizoen maar een maal een periodetitel winnen. Wanneer hij of zij een tweede keer bovenaan staat aan het einde van de periode, schuift de titel en attentie naar de volgende op de ranglijst.

Terug naar de top

Wedstrijdindeling

6.      De partijen worden vastgesteld door de wedstrijdleider volgens het Keizersysteem.

7.   Spelers spelen gemiddeld even vaak met wit als zwart, maar niet altijd afwisselend: het kan voorkomen dat een speler in twee of drie opeenvolgende ronden dezelfde kleur krijgt toebedeeld. Het w-z saldo wordt later weer in evenwicht gebracht.

9.    Bij een oneven totaal aantal spelers, krijgt een speler een vrije ronde. Het bepalen van deze ‘bye’ vindt door het gebruikte competitieprogramma plaats en houdt rekening met eerder verstrekte ‘byes’.

Terug naar de top

Puntentelling

10.  Bij het toekennen van punten in het Keizersysteem wordt rekening gehouden met de plaats op de ranglijst die de tegenstander na de uitslag van de ronde inneemt op de ranglijst. Bij afwezigheid (dat kan zijn op grond van uiteenlopende redenen) wordt een deel van het actuele eigen puntenaantal toegekend, afhankelijk van de reden van afwezigheid.  Hiervoor wordt een wegingsfactor gebruikt, afgeleid van het volledige aantal  ‘Keizer’punten dat gesteld is op 6/6.

·          6/6 * Keizerpunten bij een overwinning (ook in geval van niet op komen dagen van de tegenstander)

·          3/6 * Keizerpunten bij een remise

·          0 punten bij een nederlaag

·          0 punten bij afwezigheid zonder tijdige afmelding en vanaf iedere 3e afmelding binnen een competitieronde

·          2/6 * Keizerpunten bij afwezigheid met tijdige afmelding. Deze punten worden maximaal 2 keer per competitieronde toegekend.

·           4/6  * Keizerpunten bij aanwezigheid zonder tegenstander (vrije ronde / bye). Deze situatie zal zich per speler maar 1 keer per seizoen voor kunnen doen.

·          3/6 * Keizerpunten bij afwezigheid in verband met de NBSB avondcompetitie, het vooruit spelen van een partij voor de KNSB zaterdagcompetitie of bij het spelen van een wedstrijd voor de NBSB bekercompetitie.

Terug naar de top

Aanvang, afmelden en spelen van de partijen

11.    Iedere speler wordt geacht om 20:15 uur aanwezig te zijn. De partijen dienen om 20:15 uur te beginnen, wat betekent dat op dit tijdstip de partij door het aanzetten van de klok een aanvang moet nemen, ook al is de tegenstander nog niet aanwezig.

12.    Een speler die vóór 20:45 uur niet aanwezig is, heeft de partij verloren.

13.    In geval van verlaat aankomen kan een partij tot uiterlijk 21:15 uur beginnen, mits de betreffend verlate speler dit voor 20:45 uur telefonisch aan de wedstrijdleider heeft meegedeeld. Indien het niet wordt doorgegeven wordt de partij om 20:45 als verloren beschouwd.

14.    Afmelding voor deelname aan een ronde moet gebeuren vóór maandag 19:00 uur bij de wedstrijdleider.

15. Een speler kan verzoeken standaard op afgemeld te staan. In dat geval dient hij/zij zich vóór 19:00 uur bij de wedstrijdleider aan te melden.

16.    Als een speler zich 2x niet afmeldt, wordt hij niet meer automatisch ingedeeld voor de rest van het seizoen en dus als standaard ‘afgemeld’ beschouwd. In dat geval dient de speler zich dus aan te melden als hij/zij een ronde wil meespelen.

17.    De speeltijd bedraagt 1 uur en 30 minuten per speler per partij met een per zet 15 seconden extra bedenktijd (increment).

18.    De speeltijd tegen een jeugdige speler (16 jaar of jonger) bedraagt 45 minuten per speler per partij, met een per zet 15 seconden extra bedenktijd (increment).

19.    Na afloop van de partij controleren de spelers het aantal stukken en bergen die op in de doos. Ook wordt de klok uitgezet en opgeborgen in de doos.

Terug naar de top

Clubkampioenschap

20.    De speler die in de 4 periodes van het seizoen in totaal het grootste aantal punten heeft behaald is de clubkampioen van het betreffende seizoen. Spelers met een gelijk aantal punten bepalen (als het om de prijzen gaat) door middel van rapidpartijen de definitieve rangschikking.

21.    De beslissingspartijen voor het kampioenschap worden gespeeld volgens de volgende formule: 2 partijen van 15 minuten p.p. + 10 seconden increment per zet waarbij beide spelers eenmaal wit hebben. Voor aanvang van de eerste partij wordt geloot om de kleur. Als na deze partijen de stand 1-1 is, volgt nog een beslissende partij. Hierin wordt gespeeld met 5 minuten voor wit, 4 minuten voor zwart, maar wit moet winnen (armageddon partij). Bij remise is zwart dan de winnaar. Voor aanvang van deze partij wordt opnieuw geloot, waarna de winnaar van de loting de kleur mag kiezen.

22.    Bij leemtes in dit reglement of bij geschillen die uit de toepassing van dit reglement voortvloeien, beslist de voorzitter nadat hij met de wedstrijdleider overlegd heeft.

Terug naar de top

.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *