Lidmaatschap

Wil je lid worden? Onderstaand alle informatie over kennismaking, lidmaatschap en de contributie.

Contributie
Kennismaking                      gratis
Lidmaatschap kwartaal    €  40,00
Lidmaatschap jaar           € 110,00
Dubbellid per jaar           €  55,00

Gratis kennismaking
Je kunt vrijblijvend enkele keren meespelen om de sfeer op onze clubavond op maandag te proeven. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden: we geven je graag de kans De Kentering te leren kennen!

Interesse om een paar keer te komen kijken? Neem contact op met wedstrijdleider Ton Snoeren.
Per mail: aajsnoeren@home.nl of telefonisch: 06-13734628.

Dubbellid
Schakers die hoofdlid zijn bij een andere schaakclub, kunnen bij ons dubbellid worden. Je betaalt dan de helft van de jaarcontributie. 

Maatwerk
Leden kunnen ervoor kiezen de jaarcontributie in twee termijnen van € 50,00 te betalen.

Als een nieuw lid in de loop van het seizoen instroomt, wordt de prijs van het jaarlidmaatschap verlaagd, afhankelijk van het aantal nog resterende maanden. We doen je graag een passend voorstel.

Als er redenen of omstandigheden zijn die vragen om maatwerk in de hoogte of betaling van de contributie, staan we zeker open voor gesprek daarover en het vinden van een passend oplossing.

Wil je lid worden?
Je kunt je als lid opgeven bij secretaris David Bruggeman, dagbruggeman@gmail.com, tel. 06-51968370, of op onze speelavond, iedere maandag in de zaal van café ‘D’n Beer’.

Bij lidmaatschap dient in elk navolgend jaar de contributie in de maand september te worden overgemaakt. Op de ledenvergadering aan het begin van het seizoen – eind augustus – kan worden besloten tot verhoging of verlaging van de contributie, als de situatie daarom vraagt.

Betaling contributie

De contributie dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL41 SNSB 8840 8332 69 t.n.v. L.B. de Mas, onder vermelding van ‘Bijdrage [jaartal] …… ‘

Wat bieden wij?
Vanaf september tot en met juni wordt er iedere maandag vanaf 20:15 uur een wedstrijd tegen een medelid gespeeld, de zgn. ‘interne competitie’. Er zijn per seizoen zo’n 40 speelavonden in onze rustige, maar gezellige en sfeervolle speelzaal. Schaakmateriaal, zoals borden, schaakstukken en digitale schaakklokken, is uiteraard aanwezig. Tegen een geringe vergoeding zijn notatieboekjes verkrijgbaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te doen aan externe competities, zoals de zaterdagcompetitie, de avondcompetitie en de bekercompetitie, waarbij in teamverband geschaakt wordt tegen andere schaakverenigingen uit Brabant.

Hoe beëindig je het lidmaatschap?
Heel simpel; een mededeling aan onze secretaris, in de vorm van een telefoontje, een briefje of anderszins volstaat.