Dat klinkt als … een klok!

Door David

“Gezelligheid kent geen tijd” bleek gisteravond (vrijdag) bij de NBSB-jaarvergadering dubbel waar: vanwege de gezelligheid door de hoge opkomst vanuit het merendeel van de Brabantse clubs en de mooie verhalen die in de vergadering en aan de bar verteld werden. Maar ook waar vanwege de oefening voor Peter en mij in geduld en het braaf stilzitten die de alsmaar uitdijende vergadertijd van ons vroeg. Pas om 23:00 uur klonk het bevrijdende “dan sluiten we nu de vergadering”: enig timemanagement was wel fijn geweest…

Maar het leverde ook veel op. Allereerst: de klok! Traditioneel wordt aan de winnaars van vorige seizoen in deze NBSB-vergadering een nieuwe schaakklok uitgereikt, en tot die winnaars behoren dit keer ook wij met het succesvolle resultaat van ons tweede team. Peter nam die namens team De Kentering 2 in ontvangst: ook wel eens leuk voor de man die in onze vergadering altijd de rol van het overhandigen heeft aan de blije winnaars in onze competities.

En de bijeenkomst leverde ook inhoudelijk interessante uitkomsten op. Bijvoorbeeld: financieel staat de bond er goed voor, en verhoging van de NBSB-contributie is niet nodig. Sterker nog, er is een flink budget voor een klinkend jubileum vanwege het 100 jaar bestaan van de NBSB in 2027, en er is ruimte voor initiatieven om de schaaksport in Brabant te stimuleren. Mede door inbreng van Peter en mij, komt er een werkgroep die het ondersteunen van clubs bij ledenwerving en -behoud vorm gaat geven, bijvoorbeeld met trainingen voor leden. Dat is niet ‘morgen’ gerealiseerd, maar het begin is gemaakt.

Een ander nuttig plan: de NBSB-zaterdag- en avondcompetitie in 2024-2025 een maand later laten beginnen en eindigen. Dat voorkomt dat we, zoals nu, last minute nog steeds geen definitieve indeling hebben (maandag 18 september moet het afgerond zijn), geeft daarmee clubs meer ruimte om het goed te regelen en communiceren intern, en last but not least, heeft als voordeel dat we pas in april in plaats van maart stoppen. Dat is eigenlijk alleen maar fijn! Dat we pas zo laat in september een indeling hebben komt door het gegeven dat clubs op het laatste moment nog met nieuwe teams komen, vaak door de aanwas van nieuwe leden eind van de zomer. De NBSB wil daar ruimte voor houden en dus de inschrijving van teams niet vervroegen.

Ook jullie moeten dus nog even tot maandag wachten op de definitieve data en indeling van de NBSB-zaterdag- en avondcompetitiewedstrijden. Komt goed, zoals altijd!

1 reactie op “Dat klinkt als … een klok!

  1. Goed bezig geweest, jullie. Die speciale werkgroep voor ledenwerving en -behoud is een prima idee. Straks is onze speelzaal in D’n Beer nog te klein en wordt ons cluppie een echte grote club.
    Ik snap jullie vermoeidheid met die lange zit in de vergadering. Dat was vroeger ook al bij elke NBSB-vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *