ALV 2022: leden werven

 

Het bestuur van De Kentering dat de actie ‘leden werven’ startte

6-9-2022: Zelden heb ik zo’n heerlijke ALV meegemaakt als die van gisteren, niet alleen door de knappe regie van voorzitter Peter maar ook door de empathische inbreng van alle aanwezige leden. Jammer voor de afwezigen want tegen de blijken van schaak- en clubliefde der vergaderaars was geen onkruid gewassen.

Foto David Bruggeman

Foto David Bruggeman

Foto David Bruggeman

Foto David Bruggeman

Hoofdpunt van de vergadering was het plan, om gedreven en liefdevol op jacht te gaan naar nieuwe leden, een plan dat door de KNSB gesubsidieerd wordt met 300 euro en door onze penningmeester Hans royaal tot 600 euro wordt verhoogd. De algemene goedkeuring ging als een kogel door de kerk want de aanwezige intelligentsia hadden de noodzaak van aanwas in enkele mummen ingezien.
Het wachten is nu op de plannen van het bestuur, zodat we daar met zijn allen handen en voeten, ziel en zaligheid aan kunnen geven.
Actie is nodig. We zijn geen OJC Rosmalen met 2300 leden, 480 vrijwilligers en tal van commissies. Daar is geen commissie ‘ledenwerving’ nodig. Bij De Kentering moet er dringend zo’n commissie wel komen.
Wat we allemaal kunnen en hopelijk ook zullen doen, is om elke thuisschaker die we kennen, uit te nodigen om lid te worden met de verzekering dat ze stevig begeleid zullen worden, zodat ze verrast zullen zijn door het hemelse gevoel ‘er helemaal bij te horen’. Behalve de vergaarbak van ons succesvolle zomertoernooi, met dank aan David en Luigi, zal het bestuur nog andere mogelijkheden aanreiken om thuisschakers te strikken.
Die kunnen enkele weken gratis meelopen, daarna op een lidmaatschap van 40 euro voor 3 maanden overstappen en dat vervolgens tot een jaar verlengen. Als wij willen voorkomen, dat zij het na enkele weken of maanden voor gezien houden, moeten we hen alert en gul de verplichte knuffels toedienen van ‘gezien’ en ‘gewaardeerd’ te worden.
De vergadering van 5 september toonde overtuigend aan, dat de nodige warme acceptatie van ‘de ander’ en ‘het andere’ ruim aanwezig is. Twee voorbeeldjes:
Het plan van wedstrijdleider Jan om het ons bekende Keizersysteem in de interne competitie nog een jaar te hanteren met een schaduwnotatie van het door hem begeerde Zwitsers-indelingssysteem, werd door de ALV, ik geloof op voorstel van Pieter, omgebogen tot het besluit om Jan toe te staan per direct zijn lievelingsspeeltje in praktijk te brengen.
Het tweede voorbeeld is illustratief voor de manier waarop we allen, of een groot deel van allen, een nieuweling tegemoet kunnen treden. Ton en Robert speelden tijdens de pauze een interessant potje schaak. Ze werden een kwartiertje later omringd door een schare schaakhongerige toeschouwers, die hen wikkelden in een deken van hopelijk gewenste genegenheid.
Een kwartiertje voor aanvang van de maandagcompetitie kan op die manier het begin van een schaakpartijtje met een nieuw lid gespeeld worden aan de hand van enkele richtlijnen van onze wedstrijdleider. Het is immers noodzaak om mogelijke nieuwe leden niet alleen binnen te halen maar ook binnen te houden.

1 reactie op “ALV 2022: leden werven

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *