Lofzang

Maandag 19 november 2018: Schakers van De Kentering staan begerig rond competitieleider David Bruggeman, plaatsvervanger in Rosmalen van de schaakgodin Caïssa, die vrede en vreugde schenkt aan de schakende mens.

Maandag 19 november 2018: Ze waren er, de bittere kou trotserend, David Bruggeman, Andreas de Rooij, Dick van Leeuwen, de oranjekoorts negerend, Hans Kranenbarg, Stan Heijmans, Ton Snoeren, een stevig potje begerend, Luigi de Mas, Johan Knuvers, Paul Willemen, denkhoofden masserend, Roel Jongenelen, Pieter Roos, Peter Zijderveld, elkaar inspirerend, Jelte de Vries, Martien Veekens, Jan Arts, nog even toiletterend………….
Weldra ontbrandde de schaakstrijd in alle vurigheid en stegen de walmende wolken ervan als wierook op naar de troon van Caïssa, die blijmoedig deze offers aanvaardde en daarin de bedwelmende lofzang vernam, die opklonk van de schaakborden:

‘O vreugde, schitterende vonk van Caïssa.
Met vurige hartstocht betreden wij uw heiligdom.
Uw kracht steunt ons in de tempel van ‘D’n Beer’
en tovert ons om in schakende broeders
die als helden op weg zijn naar de overwinning
want overwinnen doen we met zijn allen:
winnaars nemen overwonnenen bij de hand,
overwonnenen omarmen de winnaars met vreugde’.

En zo geschiedde: David, Ton, Johan, Paul, Pieter en Martien werden broederlijk omhelsd door Andreas, Stan, Luigi, Roel, Peter en Jelte. Alleen Hans Kranenbarg en Dick van Leeuwen moesten vanwege hun remise deze intimiteiten missen en reikten elkaar enkel vriendelijk de hand. En Jan Arts? Arme Jan was de overschietende oneven man zonder partij en moest genoegen nemen met het getob van Lucky Orange tegen Duitsland. Waarschijnlijk is hij later op de avond aan de bar uitvoerig getroost door zijn schaakkameraden.
Dit was nog maar het begin, de eerste partij van de tweede ronde. Wat staat ons nog meer te wachten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *