BROEDERSTRIJD op 18 mei

 Schaken als vredevolle broederstrijd


Schaken als vredevolle broederstrijd

Schakers zijn broeders. Hun speelse ontmoeting aan het schaakbord is dus per definitie een broederstrijd, die gelukkig vrijwel nooit ontaardt in een oudtestamentisch bloedig gevecht. Schaken is immers een creatieve poging om de menselijke wedijver te transformeren naar een sportief ludiek niveau, ook als het bloedbroeders betreft, zoals maandag 18 mei het geval was, toen Geert en Raymond Smulders elkaar als schakers in de armen sloten. Voor Geert werd het een nederlaag. “Ik kwam een tempo te kort”, zei hij berustend, “maar het was een mooie pot”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *