Reglement


Geen geslaagde clubavond………………..zonder reglement

Reglement voor de interne schaakcompetitie:
Poule-indeling
Wedstrijdindeling
Puntentelling
Aanvang, afmelden en spelen van de partijen
Clubkampioenschap


Mixed schaken 2010ca

Poule-indeling

1.       De interne competitie bestaat uit drie ronden van 11 of 12 partijen. Ook mogelijk: 4 ronden van 9 partijen

2.       Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels voor het schaakspel, de meest recente editie, tenzij in dit reglement anders wordt vermeld.

3.       De spelers worden ingedeeld in een of twee poules, afhankelijk van het aantal deelnemers.

4.       Na iedere ronde stelt de wedstrijdleider de ranglijst op. De rangschikking vindt plaats aan de hand van het aantal behaalde punten en wordt gebruikt om de indeling van de volgende ronde te maken.

5.       Indeling in twee poules:

5.1.     Wanneer er in twee poules wordt gespeeld, kennen deze een eigen, afzonderlijke competitie en wedstrijdindeling.  Na iedere ronde worden de poules opnieuw samengesteld. De laatste vier spelers van poule A degraderen naar poule B, de eerste vier spelers van poule B promoveren naar poule A.

5.2.     Nieuwe clubleden starten in groep B.

5.3.     Als meerdere spelers gelijk eindigen in de strijd om promotie/degradatie dan wordt de plaats op de ranglijst bepaald door de hoogste aanwezigheid. Als dat geen uitsluitsel geeft, bepaalt het resultaat van de onderlinge partij de plaats op de ranglijst. Als dit resultaat geen uitsluitsel geeft, dan bepalen achtereenvolgens de zgn. weerstands-punten en de SB-punten de definitieve rangschikking. Geeft ook dit geen beslissing, dan worden snelschaakpartijen gespeeld volgens de formule in punt 21.
Terug naar de top

Wedstrijdindeling

6.       De partijen worden vastgesteld door de wedstrijdleider.

7.       In de eerste 3 ronden wordt de ranglijst verdeeld in een bovenste helft en een onderste helft waarbij de nummer 1 van de bovenste helft speelt tegen de nummer 1 van de onderste helft; de nummer 2 van de bovenste helft tegen de nummer twee van de onderste helft etc. De andere ronden worden, zoveel mogelijk, ingedeeld aan de hand van het zgn. ‘Zwitserse systeem’ (indeling volgens de plaats op de ranglijst met inachtneming van wisselende kleur).

8.       In afwijkingen van het ‘Zwitserse systeem’  is het mogelijk dat een speler in een competitieronde twee maal tegen dezelfde tegenstander speelt, maar alleen als indelen anders niet mogelijk is.

9.       Als er in twee poules wordt gespeeld, en in poule A is sprake van een zgn. oneven opkomst, wordt een speler van poule A ingedeeld  tegen een speler van poule B. De poule-A speler die op grond van het ‘Zwitserse systeem’ nog niet is ingedeeld (dit hoeft niet altijd de laagstgeklasseerde te zijn), speelt dan tegen de hoogst geklasseerde, aanwezige speler van poule B. Hebben beide spelers in dezelfde ronde al tegen elkaar gespeeld, dan wordt de desbetreffende poule-A speler ingedeeld tegen de op één na hoogst geklasseerde, aanwezige speler van poule B, enz. Hierbij geldt dat iedere speler per competitieronde maximaal 1 keer speelt tegen een speler uit de andere poule.

10.    Bij een oneven totaal aantal spelers, krijgt een speler een vrije ronde. Dit is de laagst geklasseerde speler die nog geen vrije ronde heeft gehad in het lopende seizoen.
Terug naar de top

Puntentelling

11.    De puntentelling vindt op de volgende manier plaats:

·          6 punten bij een overwinning

·          3 punten bij een remise

·          1 punt bij een nederlaag

·          0 punten bij afwezigheid zonder tijdige afmelding en vanaf iedere 3e afmelding binnen een competitieronde

·          2 punten bij afwezigheid met tijdige afmelding. Deze punten worden maximaal 2 keer per competitieronde toegekend.

·         5  punten bij aanwezigheid zonder tegenstander (vrije ronde). Deze situatie zal zich per speler maar 1 keer per seizoen voor kunnen doen.

·          4  punten bij afwezigheid in verband met het vooruit spelen van een partij voor de externe competitie of bij het spelen van een wedstrijd voor de externe bekercompetitie.
Terug naar de top

Aanvang, afmelden en spelen van de partijen

12.    Iedere speler wordt geacht om 20.15 uur aanwezig te zijn. De partijen dienen om 20.15 uur te beginnen, wat betekent dat op dit tijdstip de partij door het aanzetten van de klok een aanvang moet nemen, ook al is de tegenstander nog niet aanwezig.

13.    Een speler die vóór 20.45 uur niet aanwezig is, heeft de partij verloren.

14.    Als een speler de wedstrijdleider niet heeft meegedeeld dat hij veel later komt (maar uiterlijk om 21.15 uur), wordt de partij om 20.45 als verloren beschouwd.

15.    Afmelding moet gebeuren vóór maandag 19.00 uur bij de wedstrijdleider

16.    Als een speler zich 2x niet afmeldt, wordt hij niet meer automatisch ingedeeld voor de rest van het seizoen. Wel wordt hij, iedere keer dat hij zich aanmeldt, voor die avond ingedeeld.

17.    Het speeltempo bedraagt 40 zetten in 1 uur en 30 minuten per speler per partij. Na 40 zetten en het verstrijken van de regulaire speeltijd van een speler krijgen allebei de spelers 10 minuten speeltijd erbij.

18.    Het speeltempo tegen een jeugdige speler (16 jaar of jonger) bedraagt 1 uur en 15 minuten per speler per partij. Na 40 zetten en het verstrijken van de reguliere speeltijd van een speler krijgen allebei de spelers 10 minuten speeltijd erbij.

19.    Na afloop van de partij controleren de spelers het aantal stukken en bergen die op in de doos. Ook wordt de klok uitgezet en opgeborgen in de doos.
Terug naar de top

Clubkampioenschap

20.    Als er in twee poules gespeeld wordt, dan worden voor de eindrangschikking van de interne competitie na iedere ronde aan elke speler punten toegekend en wel als volgt:
50 punten voor de nr. 1 van poule A
49      ”           ”     ”    ”   2   ”         ”      ”
48      ”           ”     ”    ”   3   ”         ”      ”
47      ”           ”     ”    ”   4   ”         ”      ”  enz.

38 punten voor de nr. 1 van poule B
37    ”            ”      ”    ”   2  ”        ”       ”
36    ”            ”      ”    ”   3  ”        ”       ”
35    ”            ”      ”    ”   4  ”        ”       ” enz.
(Wanneer er in 1 poule gespeeld wordt, dan worden deze bonuspunten niet toegekend). Bovenstaande bonuspunten worden verhoogd met het totaal van de in drie ronden behaalde bordpunten. Wie na 3 ronden de meeste punten heeft, is uiteraard clubkampioen. Spelers met een gelijk aantal punten bepalen (als het om de prijzen gaat) door middel van snelschaakpartijen de definitieve rangschikking.

21.    De beslissingspartijen voor het kampioenschap worden gespeeld volgens de volgende formule: 2 partijen van 5 minuten p.p.p.p. waarbij beide spelers eenmaal wit hebben. Voor aanvang van de eerste partij wordt geloot om de kleur. Als na deze partijen de stand 1-1 is, volgt nog een beslissende partij. Hierin wordt gespeeld met 6 minuten voor wit, 5 minuten voor zwart, maar wit moet winnen. Bij remise is zwart dan de winnaar. Voor aanvang van deze partij wordt opnieuw geloot, waarna de winnaar van de loting de kleur mag kiezen.

22.    Bij leemtes in dit reglement of bij geschillen die uit de toepassing van dit reglement voortvloeien, beslist de voorzitter nadat hij met de wedstrijdleider overlegd heeft.
Terug naar de top

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *